top of page

Vaktherapie

 

Vaktherapie beeldend, ook wel beeldende therapie genoemd, is een behandelvorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende materialen en technieken (zoals potlood, verf, klei, hout, enz) om uitdrukking te geven aan dat wat iemand bezig houdt. De nadruk ligt op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen doet u verschillende ervaringen op, die nieuwe vaardigheden en inzichten kunnen opleveren. Dit kan helpend zijn, ruimte geven, met als doel de kwaliteit van leven en de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. 

Het in contact komen met eigen gevoelens en hier expressie aan geven, kan prettig, nodig of wenselijk zijn, wanneer er blokkades zijn, in het toelaten, onderkennen en uiten van gevoelens en emoties (om wat voor reden dan ook).

Zo word u zichtbaar en hoe u met uzelf, anderen en het leven om gaat. U komt in Zicht en krijgt zicht op wie u bent en wat u wilt.

Bij beeldende therapie zal men vaak eerst iets doen, een opdracht of eigen idee uitwerken, waarna het samen wordt bekeken en besproken. Het verwoorden van de ervaring of dat wat het gemaakte beeld oproept, is belangrijk. Woorden geven aan, betekent bewust worden van. Dit helpt bij het geven van betekenis aan bepaalde gebeurtenissen in het leven. Dit kan verandering te weeg brengen.

Bij de één ligt de nadruk op het oplossen van problemen, bij de ander gaat het meer om acceptatie of het beperken van de gevolgen van de klachten. 

 

Naast beeldende opdrachten behoren meer lichaamsgerichte oefeningen, spel- of dramavormen ook tot de mogelijkheden. Daarnaast is er een grote tuin, waardoor we buiten dingen kunnen doen.

Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn, van (buiten) beeldend werken of andere vormen van vaktherapie, en bewegen of een wandeling maken. Samen kijken we naar de hulpvraag en passende vorm van therapie. Dit kan per keer verschillen.

Een individuele sessie duurt ongeveer een uur en kan wekelijks, 2-wekelijks, maar ook minder frequent plaatsvinden.

Vaktherapie beeldend sluit goed aan wanneer u het liefst op een ervaringsgerichte manier met uw problemen aan het werk gaat.

Het is een geschikte therapievorm voor mensen die erg cognitief zijn, (te) goed kunnen praten en moeite hebben in contact te komen met hun gevoelens; of juist wanneer gesproken communicatie niet makkelijk gaat. Maar het kan ook dat problemen te veelomvattend of beladen zijn om er over te praten. 

Men hoeft niet ervaren of goed te zijn in beeldend werken, voor deze vorm van therapie. Het gaat niet om de artistieke waarde, maar om wat wordt ervaren in het doen en om wat zichtbaar wordt in wat iemand doet. 

Praktijk  in  Zicht

vaktherapie en familieopstellingen

logo2 ai-1.png
bottom of page