top of page

Familieopstellingen en systemisch werk

Een familieopstelling is een bijzondere therapeutische methode die problemen helder en oplosbaar maakt, niet door analyse of gesprekken, maar door het opstellen van een familie of een thema met behulp van andere mensen. Een opstelling kan gaan over een familie, maar ook over een organisatie, een bedrijf, waarbij de onderlinge verhoudingen tussen de betrokkenen zichtbaar gemaakt worden.

Een familieopstelling kan helderheid geven over onderlinge relaties, knelpunten of stagnaties in het contact en rollen en posities binnen het gezin, de familie. We gaan hierbij uit van een natuurlijke universele ordening in familiesystemen; ieder mens heeft zijn of haar eigen plek, binnen de ordening van dat systeem. Wanneer er verschuivingen hebben plaatsgevonden en iemand niet op de juiste plek staat, kan dit problemen opleveren in iemands persoonlijke leven. 

Door een deel van de familie letterlijk neer te zetten, waarbij groepsdeelnemers als representant fungeren, wordt het familiesysteem zichtbaar. Dit kan gaan over onopgeloste problemen van eerdere generaties, die het huidige systeem nog steeds beïnvloeden. Soms ligt de wortel van een probleem niet bij jezelf, maar bij gebeurtenissen in de familie. Veel kinderen dragen iets wat niet van hen is, niet bij hen hoort, maar dit is een natuurlijke neiging om het te willen oplossen voor ouders of familie, om de familie 'heel' te maken en de harmonie te herstellen. Dit zijn vaak onbewuste processen. Door dit neer te zetten in een opstelling kan dit zichtbaar worden en mogelijk los te komen van verborgen, belemmerende invloeden in de familie. 

Eveneens is het mogelijk om een werkplek, een organisatie of een thema op te stellen, afhankelijk van de vraag. Een opstelling kan in elk systeem helderheid geven en iets in beweging brengen, wat verandering tot gevolg kan hebben.

Na een kort gesprekje met de opsteller, wordt bepaald wat/wie opgesteld gaat worden. De vraagsteller wordt uitgenodigd om mensen te kiezen uit de groep deelnemers, die zijn/haar familieleden, een thema of bijv. een collega zullen representeren. Meestal kiest men ook iemand voor zichzelf. Hierna krijgen deze representanten een plek in de ruimte t.o.v. elkaar. Hoewel de deelnemers de familieleden of collega's niet kennen, zullen ze toch van alles ervaren op die plek van vader, moeder, dat thema of die collega en reageren als diegene. Hier wordt mee gewerkt door de representanten uit te nodigen te benoemen wat ze ervaren en hun impuls/de beweging te volgen. Soms wordt de vraagsteller aan het eind ook in de opstelling, op de eigen plek gezet, om te kunnen ervaren hoe het daar is. 

Het ongrijpbare van familieopstellingen zit in overdraagbare emoties. Representanten ervaren gewaarwordingen en emoties van diegene (of datgene) die ze vertegenwoordigen. Een totale onbekende kan dus dingen voelen die 'horen' bij iemand die ze helemaal niet kennen. 

Op een opstellingenavond of middag worden er 2 opstellingen gedaan, zijn er dus 2 vraagstellers en meerdere representanten.

 

Het is heel goed mogelijk om in individuele therapie te werken met een opstelling. Dan gebruiken we andere middelen/vormen die staan voor familieleden, werkplek of thema's.

In principe is alles op te stellen.

 

Praktijk  in  Zicht

vaktherapie en familieopstellingen

logo2 ai-1.png
bottom of page